tai-chinh-amlie
Phạm vi áp dụng Khách hàng cá nhân mua sản phẩm tại dự án Amelie Villa và ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) trực tiếp với Chủ đầu tư.
Lãi suất cho vay Lãi suất cho vay: 0%/năm
* Áp dụng trong 12 tháng đầu kể từ thời điểm giải ngân hoặc đến khi nhận bàn giao nhà, tùy điều kiện nào đến trước
* Mức cho vay tối đa: 70% giá trị HĐMB (80% đối với ngân hàng Taipei Fubon).

SAU THỜI GIAN ƯU ĐÃI:
Ngân hàng BIDV:
✔ 12 tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc ưu đãi lãi suất 0%/năm: Lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng trả lãi sau + biên độ 2,5%/năm (hiện tại là 8.3%/năm).

✔ Sau đó, áp dụng Lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng + biên độ 3,5%/năm (hiện tại là 9.3%/năm), và không thấp hơn sàn lãi suất theo quy định của BIDV tại thời điểm điều chỉnh.

Ngân hàng Vietcombank:
12 tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc ưu đãi lãi suất 0%/năm: Lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng trả lãi sau + biên độ 2,5%/năm. Mức lãi suất này không thấp hơn 8,6%/năm.

Sau đó, áp dụng Lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng + biên độ 3,5%/năm, được điều chỉnh 3 tháng/lần nhưng không thấp hơn sàn lãi suất theo quy định của Vietcombank tại thời điểm điều chỉnh.

Ngân hàng Taipei Fubon:
COF12M + 2%. Trong đó, COF12M là chi phí vốn 12 tháng, được tham chiếu vào tiền gửi lãi suất 12 tháng của 4 ngân hàng lớn của Việt Nam bao gồm Agribank, Viettinbank, Vietcombank, BIDV, có xem xét các điều kiện của thị trường, hiện tại là 6.5%.
Thời gian cho vay Tối thiểu 3 NĂM
Tối đa 20 NĂM
Thời gian trả nợ gốc kỳ đầu tiên 12 tháng kể từ ngày giải ngân
Phương thức giải ngân Giải ngân theo tiến độ HĐMB
Giai đoạn 1 (20% giá trị HĐMB): Khách hàng thanh toán & ký HĐMB trực tiếp với Chủ đầu tư.
Giai đoạn 2 (30% giá trị HĐMB): Ngân hàng giải ngân trực tiếp cho Chủ đầu tư.
Giai đoạn 3 (45% giá trị HĐMB): Khách hàng thanh toán 10%, ngân hàng giải ngân 35%.
Giai đoạn 4 (5% giá trị HĐMB): Ngân hàng giải ngân trực tiếp cho Chủ đầu tư.
Phí trả nợ trước hạn (Tính từ thời điểm giải ngân) Ngân hàng BIDV:
⚈ Từ 24 tháng đầu: 1.0% * Số tiền trả nợ trước hạn
⚈ Từ tháng thứ 25-60: 0.5% * Số tiền trả nợ trước hạn
⚈ Từ tháng thứ 61 trở đi: Miễn phí trả trước hạn

Ngân hàng Vietcombank:
⚈ Trong 36 tháng đầu: 1.0% *số tiền trả nợ trước hạn
⚈ Trong 24 tháng tiếp theo: 0.5% *số tiền trả nợ trước hạn
⚈ Từ tháng thứ 72 trở đi: Miễn phí trả trước hạn

Ngân hàng Taipei Fubon:
⚈ Trong 12 tháng đầu: 2.0%* Số tiền trả nợ trước hạn
⚈ Từ tháng thứ 13-24: 1.5%* Số tiền trả nợ trước hạn
⚈ Từ tháng thứ 25-36: 1.0%* Số tiền trả nợ trước hạn
⚈ Từ tháng thứ 37 trở đi: Miễn phí trả trước hạn

Thông tin liên hệ:

NGÂN HÀNG BIDV:

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK:

TAIPEI FUBON

* Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Tiếp thị viên hoặc hotline (028) 5411 8888