MẶT BẰNG TẦNG 12A

Chọn vào mặt bằng để xem thông số
A1201A1202A1203A1204A1205A1206B1201B1202B1203B1204B1205B1206B1207B1208

KIỂU CĂN HỘ

Chọn vào mặt bằng để xem thông số
* Lưu ý : Mặt bằng, kiểu căn hộ chỉ để tham khảo ý tưởng và thông tin dự án. Thông tin chính thức sẽ căn cứ trên Hợp đồng Quý khách ký với Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng. Số căn hộ chỉ là ký hiệu và có thể thay đổi khi cơ quan thẩm quyền cấp số nhà chính thức.