Dốc hết tâm sức cho sự thành công của dự án | Podcast #10

Dốc hết tâm sức cho sự thành công của dự án | Podcast #10


Phú Mỹ Hưng
Phú Mỹ Hưng
Dốc hết tâm sức cho sự thành công của dự án | Podcast #10
/

Được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 9/2005, Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Hương ghi lại những hồi ức về Cố chủ tịch Hội Đồng đồng Quản trị Tập đoàn CT&D và Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng (nay là Công ty Phú Mỹ Hưng Asia Holdings và Công ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng).

Trong bài đọc đầu tiên của cuốn sách, xin giới thiệu những lời phát biểu tâm huyết của ông Lawrence S. Ting nhân dịp Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng kỷ niệm 10 năm thành lập (1993-2003) với tiêu đề “Dốc hết tâm sức cho sự thành công của dự án”. Đây cũng là bài viết mà ông Lawrence S. Ting đã “bộc bạch” vì sao ông và gia đình xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình: Đến Việt Nam, không bao giờ có cảm giác là mình ra nước ngoài.

TIN TỨC KHÁC