Một nhà đầu tư kiên cường và sáng tạo | Podcast #15

Một nhà đầu tư kiên cường và sáng tạo | Podcast #15


Phú Mỹ Hưng
Phú Mỹ Hưng
Một nhà đầu tư kiên cường và sáng tạo | Podcast #15
/

“Một nhà đầu tư kiên cường và sáng tạo” là những câu chuyện được Ông Võ Trần Chí – cố Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cố Bí thư Thành ủy TP.HCM đã kể lại về quá trình làm việc cùng ông Lawrence S. Ting sẽ tiếp nối chương trình phát sóng “Phú Mỹ Hưng Nghĩ Lâu Cảm Sâu” hôm nay. Đây là bài viết thuộc quyển sách “Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Hương” – quyển sách ghi lại những câu chuyện về Cố Chủ tịch Hội đồng Quản trị – ông Lawrence S. Ting qua hồi ký của người thân, cộng sự, chuyên gia, các nhà lãnh đạo đã từng tiếp xúc và làm việc với ông. Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2005 và tái bản lần hai vào năm 2015.

“Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Hương” là quyển sách ghi lại những câu chuyện về Cố Chủ tịch Hội đồng Quản trị – ông Lawrence S.Ting qua hồi ký của người thân, cộng sự, chuyên gia, các nhà lãnh đạo đã từng tiếp xúc và làm việc với ông.

Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2005 và tái bản lần hai vào năm 2015.

TIN TỨC KHÁC