Người yêu quý nhất trong đời – người bạn chân thành & đáng quý | Podcast#11

Người yêu quý nhất trong đời – người bạn chân thành & đáng quý | Podcast#11


Phú Mỹ Hưng
Phú Mỹ Hưng
Người yêu quý nhất trong đời - người bạn chân thành & đáng quý | Podcast#11
/

Hai bài viết tiếp theo có trong quyển sách Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Hương lần lượt là những chia sẻ của bà Ting Fei Tsong Ching (phu nhân ông Lawrence S. Ting) và ông Ferdinand P. Tsien (cố Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn CT&D). Những cảm xúc chân thành mà mọi người đã dành cho ông Lawrence S. Ting bởi các giá trị, đóng góp to lớn mà ông để lại cho đời.

TIN TỨC KHÁC