Phu My Hung – hub for international education

Phu My Hung City Center, a modern urban area in District 7, HCM City, is a popular with foreigners as an area to live and work in.

SỐ LƯỢNG CỰC KỲ HỮU HẠN​

Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn trực tiếp

    Liên quan