CHƯƠNG TRÌNH VAY LÃI SUẤT 0%

DÀNH CHO DỰ ÁN CARDINAL COURT

Phạm vi áp dụngKhách hàng cá nhân mua sản phẩm dự án Cardinal Court và ký hợp đồng mua bán trực tiếp với chủ đầu tư (không áp dụng các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng)
Lãi suất cho vayLÃI SUẤT VAY 0% kể từ ngày giải ngân đầu tiên đến thời điểm nhận nhà ghi trong Hợp đồng mua bán
(*) Khách hàng ký Hợp đồng mua bán nhà và thanh toán tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán bằng tiền tự có, Ngân hàng sẽ giải ngân 30% theo tiến độ Hợp đồng mua bán.
SAU THỜI GIAN ƯU ĐÃI:
Vietcombank: Bằng lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của VCB cộng (+) 3,5%/năm, được điều chỉnh
UOB: Lãi Suất Vay Thế Chấp + 1.49% (xem chi tiết)
Thời gian cho vay• Vietcombank: Tối đa 20 năm
• UOB: Tối đa 30 năm
Thời gian ân hạn nợ gốcTừ ngày giải ngân đầu tiên cho đến khi nhận nhà theo hợp đồng mua bán, tối đa đến tháng 12/2023
Phí trả nợ trước hạn• Vietcombank:
– Trong 3 năm đầu: 1% trên số tiền trả trước
– Trong 2 năm tiếp theo: 0,5% trên số tiền trả trước
– Từ năm thứ 6 trở đi : Miễn phí
• UOB:
– Trong năm thứ 1 đến hết năm thứ 3 kể từ ngày giải ngân đầu tiên: 2% trên số tiền trả nợ trước hạn
– Từ năm thứ 4 trở đi: Miễn phí