CHƯƠNG TRÌNH VAY LÃI SUẤT 0%

DÀNH CHO DỰ ÁN CARDINAL COURT

Phạm vi áp dụngKhách hàng cá nhân mua sản phẩm dự án Cardinal Court và ký hợp đồng mua bán trực tiếp với chủ đầu tư (không áp dụng các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng)
Lãi suất cho Lãi suất cho KH sau thời gian hỗ trợ BIDV TP.HCM: Từ tháng 25 kể từ ngày giải ngân đầu tiên: Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + 3.5/năm (hiện tại là 9.1%)
TAIPEI FUBON BANK: Chi phí vốn kỳ hạn 12 tháng tại chi nhánh TP.HCM + 2% (hiện tại 6% + 2% = 8%, cập nhật mỗi 3 tháng)
UOB: Lãi suất thế chấp + 1.49 (hiện tại là 10.19%)
Phí trả nợ trước hạn BIDV TPHCM:
– Năm 1-2: 1%
– Năm 3-5: 0.5%
– Từ năm 4: Miễn phí
TAIPEI FUBON BANK:
– Năm 1: 2%
– Năm 2: 1.5%
– Năm 3: 1%
– Từ năm 4: Miễn phí
UOB:
– Năm 1-3: 2%
– Từ năm 4: Miễn phí
Thời gian ân hạn nợ gốc BIDV TP.HCM: Đến khi nhận nhà theo HĐMB, không quá tháng 12/2023
TAIPEI FUBON BANK: Đến khi nhận nhà theo HĐMB, không quá 36 tháng
UOB: Đến khi nhận nhà theo HĐMB, không quá tháng 12/2023

Hạn mức
BIDV TP.HCM: 70% giá trị HĐMB
TAIPEI FUBON BANK: 80% giá trị HĐMB
UOB: 75% giá trị HĐMB

Thời hạn vay
BIDV TP.HCM: 20 năm
TAIPEI FUBON BANK: 20 năm
UOB: 25 năm