• Lãi suất 0% đến khi nhận nhà
• Thời gian ân hạn: Tối đa 28 tháng
• Sau ưu đãi: Lãi suất huy động 12 tháng trả sau + 3.5%/ năm

• Lãi suất 0% đến khi nhận nhà
• Thời gian ân hạn: Tối đa 30 tháng
• Sau ưu đãi: Lãi suất cơ sở + 3%/ năm

English
✉ 028 5411 8888
✉ REGISTER TO RECEIVE INFORMATION