1. GIỚI THIỆU

Điều khoản dịch vụ này là một phần không thể tách rời của “Quy Chế Hoạt Động Website TMĐT Phú Mỹ Hưng”. Tham khảo toàn văn Quy Chế Hoạt Động tại

1.1 Chào mừng bạn đến với Website TMĐT Phú Mỹ Hưng qua giao diện website. Trước khi sử dụng Trang Web PMH vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây, các chính sách được đăng tải trện Trang web, và Quy Chế Hoạt Động Website TMĐT Phú Mỹ Hưng để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng và các công ty liên kết và công ty con của Phú Mỹ Hưng (sau đây được gọi riêng là “PMH”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). “Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm  Trang Web PMH, các dịch vụ được cung cấp bởi Trang Web PMH và bởi phần mềm dành cho khách hàng của PMH có sẵn trên Trang Web PMH, và tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực (livestream)), tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang Web PMH hoặc các dịch vụ liên quan đến Trang Web PMH (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch Dụ cung cấp bởi PMH.

1.2 PMH bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang Web PMH hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật. PMH không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. PMH có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Trang Web PMH hoặc Dịch Vụ của PMH mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI PMH, BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN KHÔNG HỦY NGANG ĐỐI VỚI VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN, VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÂY VÀ/HOẶC CÓ LIÊN QUAN.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào trang web pmh. nếu bạn là người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại quốc gia bạn sinh sống, bạn cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, để mở tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ. trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, cần hỗ trợ để bạn hiểu rõ hoặc thay mặt bạn chấp nhận những điều khoản trong thỏa thuận dịch vụ này. nếu bạn chưa chắc chắn về độ tuổi cũng như năng lực hành vi dân sự của mình, hoặc chưa hiểu rõ các điều khoản này cũng như quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không tạo tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ cho đến khi nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự, tùy từng trường hợp theo quy định pháp luật, bạn cần hỗ trợ để người được giám hộ hiểu rõ hoặc đại diện người được giám hộ chấp nhận các điều khoản dịch vụ này và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình sử dụng tài khoản hoặc các dịch vụ của pmh mà không phân biệt tài khoản đã  hoặc sẽ được tạo lập.

2. QUYỀN RIÊNG TƯ

2.1 PMH coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, PMH cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại PMH để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của PMH. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức PMH thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung xấp thông tin trên Trang Web PMH, Người Sử Dụng:

  1. cho phép PMH thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;
  2. đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Người Sử Dụng sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và PMH
  3. Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.

3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

3.1 PMH trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Trang Web PMH đều thuộc sở hữu của PMH và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào Trang Web PMH được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào Trang Web PMH được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, Trang Web PMH và Nội Dung của Trang Web PMH. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, Trang Web PMH và Nội Dung của Trang Web PMH. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Trang Web PMH trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của PMH. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung của PMH khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của PMH (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các webside tìm kiến trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

3.2 PMH cho phép kết nối từ website Người Sử Dụng đến Trang Web PMH, với điều kiện website của Người Sử Dụng không được hiểu là bất kỳ việc xác nhận hoặc liên quan nào đến PMH. Bạn thừa nhận rằng PMH có toàn quyền ngừng cung cấp Dịch Vụ, dù một phần hay toàn bộ, vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

4. PHẦN MỀM

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi PMH tới Người Sử Dụng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều Khoản Dịch Vụ này. PMH bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một các rõ ràng bởi PMH theo đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc dẫn chiếu từ Dịch Vụ, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó chứ không phải bởi PMH.

5. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

5.1 Quyền được phép sử dụng Trang Web PMH và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, PMH có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng bằng hoặc không cần thông báo.

5.2 Người Sử Dụng không được phép:

5.3  Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó.  Điều đó nghĩa là bạn, không phải PMH, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Trang Web PMH. Người Sử Dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang Web PMH, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp.  Trong giới hạn tối đa được pháp luật cho phép, và trong bất cứ trường hợp nào, PMH sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến bất kỳ Nội Dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù như thế nào xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Trang Web PMH.

5.4  Người Sử Dụng thừa nhận rằng PMH và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên Trang Web PMH

5.5 Người Sử Dụng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng PMH có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu PMH hoặc theo quan điểm của PMH thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: tuân thủ các thủ tục pháp luật; thực thi Điều Khoản Dịch Vụ; phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của PMH, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.

6.VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

6.1 Việc Người Sử Dụng vi phạm chính sách này có thể dẫn đến việc PMH áp dụng bất kỳ hoặc tất cả các hành động/biện pháp chế tài sau:

6.2 Trong trường hợp PMH phát hiện được hành vi gian lận hoặc dấu hiệu gian lận từ Người Sử Dụng, PMH sẽ  ngưng phục vụ người dủng để phục vụ việc điều tra gian lận. Thời hạn này có thể được gia hạn theo quyết định của PMH.

7. QUY ĐỊNH CHUNG

PMH có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa lên Trang Web PMH.  Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Trang Web PMH sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người Sử Dụng chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa.

TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY.