MẶT BẰNG - Urban Hill - Phú Mỹ Hưng
  • MẶT BẰNG
  • KIỂU CĂN HỘ

Click “Go FullScreeen” để xem toàn màn hình, dùng 2 ngón tay để phóng to và di chuyển hình ảnh, chọn vào mặt bằng để xem thông số

Rê chuột vào mặt bằng để xem thông số,  Scroll chuột để phóng to thu nhỏ, Click “Go Fullscreen” xem toàn màn hình