MẶT BẰNG TẦNG 3

Chọn vào mặt bằng để xem thông số
a207a208a201a202a203a204a205a206b201b202b203b204b205b206b207b208

KIỂU CĂN HỘ

Chọn vào mặt bằng để xem thông số
* Lưu ý : Mặt bằng, kiểu căn hộ chỉ để tham khảo ý tưởng và thông tin dự án. Thông tin chính thức sẽ căn cứ trên Hợp đồng Quý khách ký với Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng. Số căn hộ chỉ là ký hiệu và có thể thay đổi khi cơ quan thẩm quyền cấp số nhà chính thức.