Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng trong sự kiện “Nhân Khí Sanh Phú Quý” ngày 12.02.23


Quả là một con số khó tin trong tình hình lực cầu bất động sàn giảm mạnh. Nhưng điều này đã xảy ra và hình ảnh luôn có thông tin thật.

Ngày 12/02 là ngày ĐẠI PHÚ – ĐẠI CÁT – ĐẠI LỢI của năm Quý Mão và sự kiện “Nhân Khí Sanh Phú Quý” đã trở thành hiện tượng lạ trong tình hình thị trường trầm lắng khi có gần 1.000 khách hàng tại Sales Gallery Phú Mỹ Hưng đến tìm hiểu thông tin các dự án The Peak, The Antonia và Phu My Hung The Horizion.

Xác định khách hàng là trọng tâm cho mọi hoạt động phát triển doanh nghiệp dù hoàn cảnh nào, Phú Mỹ Hưng luôn thực hiện đúng cam kết với khách hàng về pháp lý, tiến độ bàn giao cũng như việc lấp đầy tiện ích đô thị.

Hãy xem lại toàn cảnh những hình ảnh về các hoạt động trong những ngày đầu xuân đáng nhớ của Phú Mỹ Hưng, và hãy liên hệ ngay tới hotline: (028) 5411 8888 nếu quý vị đang mong muốn sở hữu một sản phẩm BĐS “An tâm khi ở – An toàn khi mua”!

Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (11)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (8)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (10)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (18)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (9)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (16)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (33)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (20)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (28)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (1)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (2)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (5)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (6)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (7)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (4)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (3)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (24)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (35)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (12)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (13)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (26)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (14)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (22)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (23)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (15)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (32)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (25)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (31)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (34)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (17)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (19)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (21)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (27)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (29)
Gần 1.000 khách hàng tìm hiểu sản phẩm Phú Mỹ Hưng (30)

TIN TỨC KHÁC