Thông báo về Hoạt động trạm y tế lưu động trên địa bàn phường Tân Phú

Thông báo về Hoạt động trạm y tế lưu động trên địa bàn phường Tân Phú

Nhằm đảm bảo công tác theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho trường hợp F0 đang cách ly tại nhà và khám điều trị cấp thuốc cho người dân bệnh khác được kịp thời, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Tân Phú thông báo về hoạt động của Trạm y tế lưu động.

TIN TỨC KHÁC