Hình ảnh thực tế dự án mới bàn giao của Phú Mỹ Hưng – Urban Hill - Urban Hill - Phú Mỹ Hưng

Hình ảnh thực tế dự án mới bàn giao của Phú Mỹ Hưng – Urban Hill