Nhận bàn giao Urban Hill: Từ nhà liền thổ, chuyển lên “sống trên cao” - Urban Hill - Phú Mỹ Hưng

Nhận bàn giao Urban Hill: Từ nhà liền thổ, chuyển lên “sống trên cao”