Vẫn có những mặt bằng kinh doanh “điểm 10 cho chất lượng” tại TP.HCM?

Khi tìm mặt bằng kinh doanh, người ta thường quan tâm đến các yếu tố nào?
  • Thị trường & khách hàng
  • Quy hoạch lối tiếp cận & vị trí đỗ xe
  • Giao thông kết nối – An ninh trật tự khu vực
  • Khả năng nhận diện thương hiệu
Xem ngay video sau để tìm hiểu nơi nào tại TP.HCM vẫn còn tồn tại những mặt bằng kinh doanh đáng đồng tiền bát gạo, 10 điểm tuyệt đối