THÔNG TIN CƯ DÂN

Dành cho cư dân tiếp cận các công cụ tiện ích như: Thanh toán phí dịch vụ, tra cứu hóa đơn điện tử, yêu cầu thay đổi thiết kế, các biểu mẫu hướng dẫn thủ tục liên quan đến nhà đất và các thông tin thông báo đến cư dân…

Xem thêm

Dành cho cư dân tiếp cận các công cụ tiện ích như: Thanh toán phí dịch vụ, tra cứu hóa đơn điện tử, yêu cầu thay đổi thiết kế, các biểu mẫu hướng dẫn thủ tục liên quan đến nhà đất và các thông tin thông báo đến cư dân…

Xem thêm