Đề nghị không công chứng hợp đồng mua bán nhà Phú Mỹ Hưng

Đề nghị không công chứng hợp đồng mua bán nhà Phú Mỹ Hưng


Mới đây, Ban Quản lý khu Nam kiến nghị UBND TP.HCM cho phép hợp đồng mua bán nhà giữa Công ty Phú Mỹ Hưng và khách hàng không cần phải công chứng.Trước nay, theo Văn bản 89/2000 và Quyết định 112/2002 của UBND TP, mọi hợp đồng mua bán nhà đất giữa Công ty Phú Mỹ Hưng và khách hàng đều phải qua thủ tục này.

Tuy nhiên, theo Điều 93 Luật Nhà ở, trường hợp bên bán là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở thì hợp đồng mua bán nhà không cần phải công chứng.

Trong cuộc họp ngày 14/1, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tư pháp TP nhận định kiến nghị của Ban Quản lý khu Nam là hợp lý. Do đó, các sở thống nhất sẽ đề xuất UBND TP sửa đổi quy định theo hướng không bắt buộc phải công chứng hợp đồng mua bán nhà của Công ty Phú Mỹ Hưng với khách hàng. Riêng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì vẫn phải công chứng theo quy định.

(Trích Báo Pháp Luật ngày 15/01/2010)

TIN TỨC KHÁC