Thông báo về biểu giá nước sạch năm 2024 và điều chỉnh giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải


1.Thông báo giá nước 2024-PMH_Page_1
1.Thông báo giá nước 2024-PMH_Page_2

Tài liệu đính kèm:

  1. Quyết định 17-2021của UBND giá dịch vụ thoát nước và xử lý nức thải TPHCM
  2. Thông báo 3628 Công Ty Cấp nước Nhà Bè
  3. Nghị quyết 110-2023-QH15

TIN TỨC KHÁC