Nguồn sức mạnh không bao giờ cạn kiệt | Podcast #13

Nguồn sức mạnh không bao giờ cạn kiệt | Podcast #13


Phú Mỹ Hưng
Phú Mỹ Hưng
Nguồn sức mạnh không bao giờ cạn kiệt | Podcast #13
Loading
/

“Nguồn sức mạnh không bao giờ cạn kiệt” là những câu chuyện được bà Ba Dah Wen – Nguyên Tổng Giám Đốc Công ty Phú Mỹ Hưng đã kể lại về quá trình làm việc cùng ông Lawrence S. Ting, những nguyên tắc bất di bất dịch mà ông đã áp dụng đối với các đồng sự của mình. Đây còn là bài học sâu sắc đối với những nhà lãnh đạo khi điều hành một tổ chức lớn, chịu trách nhiệm thành bại của cả một doanh nghiệp. “Nguồn sức mạnh không bao giờ cạn kiệt” thuộc quyển sách “Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Hương” mà “Phú Mỹ Hưng ngắm lâu cảm sâu” xin gửi đến quý thính giả trong số phát sóng kỳ này.

“Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Hương” là quyển sách ghi lại những câu chuyện về Cố Chủ tịch Hội đồng Quản trị – ông Lawrence S. Ting qua hồi ký của người thân, cộng sự, chuyên gia, các nhà lãnh đạo đã từng tiếp xúc và làm việc với ông. Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2005 và tái bản lần hai vào năm 2015.

 

OTHER NEWS