Thông báo điều chỉnh giá nước sinh hoạt

Thông báo điều chỉnh giá nước sinh hoạt


Phú Mỹ Hưng thông báo điều chỉnh giá nước sinh hoạt từ  15/11/2019, 2020, 2021, 2022

TIN TỨC KHÁC