Thông báo: Giảm giá tiền sử dụng nước của cư dân khu Đô thị Phú Mỹ Hưng

Thông báo: Giảm giá tiền sử dụng nước của cư dân khu Đô thị Phú Mỹ Hưng


THÔNG BÁO

V/v: Giảm giá tiền sử dụng nước của cư dân khu Đô thị Phú Mỹ Hưng

Kính gửi: Quý Khách Hàng
Lời đầu tiên, Trung Tâm Phục Vụ Khách Hàng – Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng lời chúc sức khỏe và thành công.

Căn cứ Thông báo 2635/TB-CNNB-PKD ngày 01/09/2021 của Công ty Cổ Phần Cấp Nước Nhà Bè về việc giảm giá tiền sử dụng nước cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn Quận 4, Quận 7 và Huyện Nhà Bè;

Thực hiện chủ trương giảm giá tiền sử dụng nước cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 của Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Nhà Bè. Nay Trung Tâm Phục Vụ Khách Hàng – Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng triển khai kế hoạch giảm giá tiền sử dụng nước trực tiếp trên hóa đơn cho người dân tại Khu Đô Thị Phú Mỹ Hưng.

Cụ thể như sau:

  • Đối tượng được giảm giá: người dân sử dụng nước khu Đô Thị Phú Mỹ Hưng.
  • Mức giảm giá: 10% trên tổng hóa đơn tiền nước.
  • Thời gian áp dụng giảm giá: 03 tháng (tháng 09.2021, tháng 10.2021, tháng 11.2021)

Trung Tâm Phục Vụ Khách Hàng – Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng kính thông báo đến Quý Khách Hàng được rõ


TIN TỨC KHÁC