Thông báo: Về việc các văn bản pháp luật liên quan đến thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông báo: Về việc các văn bản pháp luật liên quan đến thuế sử dụng đất phi nông nghiệp


Kính gởi: Quý Cư Dân Đô Thị Phú Mỹ Hưng

Theo công văn số 215/UBND ngày 30/5/2012 của UBND P. Tân Phú về việc trả lời ý kiến cư dân về kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (thuế SDĐPNN) tại khu vực Phú Mỹ Hưng.

Hiện nay, nhiều cư dân có ý kiến phản ảnh về việc kê khai tờ khai thuế SDĐPNN vì cho rằng khi ký hợp đồng mua bán nhà với công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng các cư dân đã đóng các khoản phí nay lại kê khai thu thuế SDĐPNN nên không chịu kê khai. Để Quý cư dân hiểu rõ hơn về việc thực hiện kê khai Luật thuế SDĐPNN trong năm 2012, chúng tôi kính đề nghị Quý cư dân tham khảo các văn bản pháp luật sau:

1. Luật thuế SDĐPNN số 48/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010.

2. Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/07/2011 của chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3. Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của  Bộ tài chính hướng dẫn về thuế SDĐPNN

Đối với tổ chức, hộ gia đình cá nhân có quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất kinh doanh hoặc chưa có quyền sử dụng đất nhưng là người đang sử dụng đất phải kê khai nộp thuế SDĐPNN chậm nhất là ngày 31/07/2012.

Trường hợp nộp chậm tờ khai sẽ bị xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định theo quy định tại điều 105 Luật quản lý thuế.

Quý cư dân vui lòng truy cập website: www.phumyhung.vn để tham khảo các văn bản pháp luật trên.

Chúng tôi xin thông báo đến Quý cư dân được biết.

Trân trọng,

TIN TỨC KHÁC