Biểu mẫu và các hướng dẫn thủ tục liên quan đến nhà đất


1. Các biểu mẫu

STT BIỂU MẪU DOWNLOAD
1 Giấy đề nghị xác nhận thanh toán
2 Giấy đề nghị rút/hoãn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà
3 Giấy đề nghị đối với những trường hợp chuyển nhầm tài khoản
4 Giấy đề nghị thay đổi địa chỉ liên lạc và giao dịch

2. Các hướng dẫn thủ tục liên quan đến nhà đất

STT BIỂU MẪU
1 Hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển nhượng hợp đồng (Cá Nhân – Cá Nhân/Công Ty) XEM
2 Hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển nhượng hợp đồng (Công ty – Cá Nhân/Công Ty XEM
3 Hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở đối với Việt Kiều – Người Nước Ngoài XEM (VN)

XEM (ENG)

4 Hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam XEM

Lưu ý:

Khi tiến hành giao dịch chuyển nhượng, Bên Chuyển nhượng và Bên mua chuyển nhượng phải trực tiếp thực hiện giao dịch chuyển nhượng tại sàn giao dịch BĐS PMH (Bao gồm nộp hồ sơ và nhận văn bản xác nhận chuyển nhượng). Công ty sẽ từ chối tiếp nhận hồ sơ các trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện.

Đối với các dự án: Phú Khang  – Riverpark Primier (H24); Thung Lũng Cảnh Quan – Scenic Valley (MD3-2/Block A+B+C+D+E ), SCENIC VALLEY 2 (MD4-4/Block A+B+C), Nam Phúc – Lejardin (S6-3),  Midtown (M8/Block A,C,I); Midtown (M7); Midtown (M6/Block D); Midtown (M5), Hưng Phúc – Happy Residences (S10-2/Block B, Block C), MD4-4 (Block C), H6-3 (Urban Hill) Công ty sẽ không xác nhận cho những văn bản chuyển nhượng hợp đồng giữa bên chuyển nhượng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Sau đây gọi chung là người Việt Nam) và bên nhận chuyển nhượng là người nước ngoài nhằm tuân thủ quy định của pháp luật về tỷ lệ căn hộ được bán cho người nước ngoài.

TIN TỨC KHÁC